Dokumentumaink | Támogatóink | Partnereink | KapcsolatKutyás terápia autista gyermekekkel


A kutyás terápia lehetséges hatásai

A kutya főleg azon problémák megoldásában segíthet, amikor nehézséget jelent a gyermek motivációjának megteremtése és tartós fenntartása, vagy gondot okoz a sikeres, eredményes munka szempontjából alapvetően fontos kommunikációs csatornák kialakítása.

Egy jól képzett terápiás kutya bevonásával növelhető a gyermek motivációja az adott fejlesztési programban való részvételre, valamint könnyebben kapcsolat teremthető olyan gyermekekkel, akik valamilyen figyelmi funkciót is érintő fejlődési zavar vagy trauma hatására nehezen vonhatók be a közös munkába.

Megfigyelések igazolják, valamit a kutyát tartó autista gyermekek szüleinek kérdőíves vizsgálata alapján kiderült, hogy otthon Például üdvözölte őt, mikor hazament, megosztotta vele érzéseit, gondolatait, beszámolt neki az aznap vele történt eseményekről, közben felvette vele a szemkontaktust, simogatta. Még az emberi érintéssel szemben averziót mutatók esetében is úgy tűnt, a gyermek gyakran produkált olyan viselkedési formákat a kutya felé, amelyeket emberrel szemben soha vagy nagyon ritkán. Kedvelik a kutya érintését, mindig szeretetteljesen bántak vele, s a kutyával való interakciókra soha nem volt jellemző az agresszivitás.

A kutyával történő terápia során jelentősen növekedett a szociális interakciók száma és ezzel együtt csökkent a magábaforduló, visszahúzódó autisztikus viselkedési formák megjelenése. A kutya felé az autista gyermekek könnyebben megnyílnak, s a kutyával végzett foglalkozások révén az autista gyermek megtanulhatja a szociális kontaktus felvételének rutinját, amelyet később embertársaival szemben is alkalmazhat.

Beigazolódott az is, hogy a fejlesztő foglalkozások előrehaladtával jelentősen javult a kutyával való interakciók minősége, ez kiemelkedő hatással volt a foglalkozásokat követő években a gyermek szocioemocionális fejlődésére, közösségbe való integrálhatóságára.

A maguk zárt világában élő, emberekkel kapcsolatot felvenni nem tudó, nem akaró gyermekek meglepő bizalommal, kitárulkozással fordulnak a terápiás foglalkozások során a kutya felé, és így fokozatosan hozzáférhetővé válnak a terápiát végző szakember számára is.

A kutya tehát áthidalja a kommunikációs szakadékot a terapeuta és a terápiának ellenálló beteg között, megnyitva ezzel a fejlődés útját.

Terápiás lehetőségek, fejlesztési célok

A speciális cél a fejlődés elmaradás és az akadályozottság miatt hiányzó funkciók, készségek és ismeretek pótlólagos kialakítása és fejlesztése.

A távlati cél a társadalomba illetve csoportba való minél jobb beilleszkedés, alkalmazkodás, a kommunikáció képessége, az önállóság kialakítása az egyén által elérhető legmagasabb fokon.

A klinikai kép igen sokféle lehet az autizmus súlyossága, az értelmi színvonal, az egyéb képességek, illetve akadályozottságok függvényében, ezért nem alkalmazható minden gyermekre egy általános fejlesztési stratégia, hanem egyénre szabottan kell megválogatni a módszereket.

A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek fejlettségi szintjén elérhető legjobb felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése. Ennek alapja a szociális, kommunikációs és egyéb kognitív készségek hiányának specifikus módszerekkel való kompenzálása és fejlesztése. Szükség van a különböző szociális helyzetekbe való beilleszkedés és viselkedések, illetve a mindennapi gyakorlati életre felkészítő ismeretek speciális módszerek segítségével való elsajátítására.