Dokumentumaink | Támogatóink | Partnereink | KapcsolatKutyás terápia óvodáskorú gyermekekkel


3-7 éves kor között - tehát az óvodában - igen sok készség és képesség kialakulása, fejlődése megy végbe.

Az óvodai nevelés, fejlesztés szerves részét képezhetik különböző módszerek, terápiás eljárások melyek a gyermekek iskolai életre való teljes felkészítésében is nagy szerepet kapnak.

Ezek közé tartozik az állatasszisztált terápia, a kutyás terápia is!

A következőkben az iskolaérettségi kritériumai alapján jól érzékelhető hogy milyen fontos szerepet tölt be a terápia, mely terülteken fejleszthetők a gyermeke a leginkább sikeresen terápiás kutyák segítségével.

Iskolaérettség kritériumai illetve az iskolai élet megkezdéséhez szükséges készségek és képességek valamint az ezek meglétéhez szükséges fejlesztési területek és amiben a kutya is segíthet:

Óvodáskorú gyermekek fejlesztési lehetőségei:

 • Mozgásfejlesztés: nagymozgások és finommotorika fejlesztése;
 • Figyelemfejlesztés, pontosság fejlesztése;
 • Téri tájékozódás fejlesztése: iránygyakorlatok, viszonyfogalmak, agyféltekei dominancia kialakulásának támogatása - kezesség;
 • Emlékezet fejlesztése: rövid és hosszútávú memória fejlesztése;
 • Szociális képességek fejlesztése: beilleszkedés, kooperáció, alkalmazkodás képességének fejlesztése, társakra való odafigyelés,
 • társas viszonyok fejlődése, türelem fejlesztése;
 • Énkép - éntudat fejlesztése;
 • Önismeret fejlesztése:külső és belső tulajdonságok, testrészek és funkcióik, érzékszervek és funkcióik, testséma kialakulása;
 • Személyiségfejlesztés, időbeli tájékozódás fejlesztése, felelős gondolkodás kialakítása, fenntartása;
 • Környezettudatos, egészséges életmód kialakítása és fenntartása;
 • Problémamegoldó készség fejlesztése;
 • Kudarctűrés fokozása;