Dokumentumaink | Támogatóink | Partnereink | Kapcsolat











Kutyás terápia hiperaktív gyermekekkel


A kutyás terápia sokoldalú fejlesztési lehetőséget biztosít a hiperaktív gyermeke számára. A csoportos foglalkozások alkalmával, a feladatok végzése során kapcsolatot kell teremteniük egymással, alkalmazkodniuk kell a társaikhoz, a kutyához, a terapeutához.

A kutyás terápia jó hatással van a hiperaktív gyermekekre, rendet teremt az életükben. Fejleszti a magatartást, önfegyelmet, önbizalmat, a sorrendiség felismerését, a szabályok betartását.

A kutyás terápia olyan helyzetet teremt, ahol a hiperaktív gyermeknek is van sikerélménye, gyorsan fejlődnek, az elismerés, a dicséret a pozitív megerősítés hatására a viselkedési problémáik is csökkennek.

A foglalkozás során fontos a szabályok betartása, a félelem, a szorongás, a gátlásosság érzésének legyőzése. Egy-egy feladat, feladatsor megoldásakor sikerélményhez jutnak a kevésbé ügyes gyermeke is, hiszen a feladatok megoldásánál egymásra vannak utalva. Mindez segíti az agresszivitás leépítését is, a feszültség oldását, fejleszti a koncentrációt, a reakciókészséget.